Deze dienst betreft een kritische evaluatie van uw medicatie onder begeleiding van onze ervaren apothekers. Ons doel is om uw therapie te optimaliseren en mogelijke fouten te voorkomen. Deze eventuele problemen worden dan teruggekoppeld aan de huisarts. Het is een gestructureerde aanpak die uw gezondheid centraal stelt. Dit geldt voor elke patiënt en zeker voor patiënten die meerdere geneesmiddelen nemen voor de behandeling van verschillende chronische aandoeningen.

  • Er wordt een overzichtelijk medicatieschema, inclusief alle OTC-medicatie en supplementen opgemaakt.
  • Er wordt nagaan of de patiënt last heeft van ongewenste effecten.
  • Relevante geneesmiddeleninteracties worden opgespoord en aangepakt.
  • Praktische problemen komen aan bod zoals het gebruik van inhalatiesystemen, het delen van tabletten…
  • Terugbetaalde dienst